A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZamowienia publiczne rss

Data dodania: 2017.09.19
Ostatnia aktualizacja: 2017.11.07 Opublikowane przez: ARP

Ubezpieczenie mienia, działalności oraz władz statutowych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

więcej...

Data dodania: 2017.10.11
Ostatnia aktualizacja: 2017.11.07 Opublikowane przez: ARP

Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

więcej...

Data dodania: 2017.07.08
Ostatnia aktualizacja: 2017.11.03 Opublikowane przez: ARP

Wybór Wykonawcy usługi - zaplanowanie, przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej (…) dla projektu „Sieć otwartych innowacji”, realizowanego przez ARP S.A. w ramach Działania 2.2 – ZP/PN/12/2017/U

Usługa zaplanowania, przygotowania i realizacji ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej dla projektu „Sieć otwartych innowacji”, realizowanego przez ARP S.A. w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - ZP/PN/12/2017/U więcej...

Data dodania: 2017.06.17
Ostatnia aktualizacja: 2017.10.27 Opublikowane przez: ARP

Wybór Wykonawcy na usługę kompleksowej organizacji wydarzeń animujących transfer technologii i promujących ideę otwartych innowacji w projekcie „SOI”, realizowanym przez ARP S.A. w ramach Działania 2.2.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza postępowanie o wyborze Wykonawcy na usługę kompleksowej organizacji wydarzeń animujących transfer technologii i promujących ideę otwartych innowacji w projekcie „Sieć otwartych innowacji”, realizowanym przez ARP S.A. w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. więcej...

Data dodania: 2017.09.04
Ostatnia aktualizacja: 2017.10.23 Opublikowane przez: ARP

Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja imprezy z okazji 20-lecia Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

więcej...

Data dodania: 2017.07.17
Ostatnia aktualizacja: 2017.09.05 Opublikowane przez: ARP

Świadczenie usług drukowania dla jednostek organizacyjnych ARP S.A. - nr postępowania: ZP/PN/10/2017

Świadczenie usług drukowania dla jednostek organizacyjnych ARP S.A. (nr postępowania: ZP/PN/10/2017) więcej...

Data dodania: 2017.05.16
Ostatnia aktualizacja: 2017.06.14 Opublikowane przez: ARP

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług medycznych dla ARP S.A. od 1.06.2017 r. do 31.05.2021 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza postępowanie na usługę społeczną o wartości zamówienia netto poniżej 750.000,00 Euro na „Świadczenie usług medycznych dla pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w okresie od dnia 1.06.2017 r. do dnia 31.05.2021 r. więcej...