A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka(Spółki o wartości równej lub większej niż 50 000 000 PLN). Usługi wsparcia związanego z potencjalnymi transakcjami nabycia lub zbycia aktywów poprzez zawarcie umowy ramowej Numer referencyjny: ZP/PN/32/2020

Dodano: 2020.12.23, przez: ARP
Aktualizacja: 2021.04.30