A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaOcena innowacyjności wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii w projekcie "Sieć Otwartych Innowacji", nr postępowania: ZP/PN/29/2020

Dodano: 2020.12.11, przez: ARP
Aktualizacja: 2021.01.14

Ocena innowacyjności wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii w projekcie "Sieć Otwartych Innowacji" realizowanym w ramach działania 2.2. Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii POIR” w obszarze inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne, odpowiadającym swoim zakresem KIS 10.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ wraz z załącznikami

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty