A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaWyszukiwarka ogłoszeń rss

Data dodania: 2021.02.22 Opublikowane przez: ARP

Przetarg nr 1/TG/2021

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. WarszawyXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037957;NIP: 526-030-02-04; REGON: 006746410;kapitał zakładowy: 6.215.166.000,00 zł; kapitał wpłacony: 6.215.166.000,00 zł; (dalej „ARP S.A.”)strona internetowa: www.bip.arp.plzaprasza do przetargu na sprzedaż: prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne  o numerach 1147/1 (o powierzchni 0,0067 ha), 1149/2 (o powierzchni 0,0341 ha), 5304/2 (o powierzchni  1,1748 ha) i 5305/2 (o powierzchni 1,5148 ha) o łącznej powierzchni 2,7304 ha więcej...

Data dodania: 2020.11.10 Opublikowane przez: ARP

Informacja o wyborze oferty nr 1/PRZ/2020

więcej...

Data dodania: 2020.09.08
Ostatnia aktualizacja: 2020.11.09 Opublikowane przez: ARP

Modernizacja hali nr 9 oraz przebudowa budynku 9B położonych w Radomiu na terenie Podstrefy Radom TSSE EURO-PARK WISŁOSAN dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. ZN/SSE/34/2020/OTR

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jako Zarządzający Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi zaprasza do składania ofert w postępowaniu niepublicznym pn. "Modernizacja hali nr 9 oraz przebudowa budynku 9B położonych w Radomiu na terenie Podstrefy Radom TSSE EURO-PARK WISŁOSAN dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A." - ZN/SSE/34/2020/OTR więcej...