A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaWyszukiwarka ogłoszeń rss

Data dodania: 2017.08.07
Ostatnia aktualizacja: 2021.02.22 Opublikowane przez: ARP

Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach, wobec których Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest przedsiębiorcą dominującym

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami publikacji w BIP Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podlegają uchwały określające zasady wynagradzania członków organów spółek, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i w stosunku do których posiada uprawnienia takie, jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. więcej...

Data dodania: 2021.02.09 Opublikowane przez: ARP

Decyzja o wsparciu nr 65/ARP/OML/2020 - COBI FACTORY S.A.

więcej...

Data dodania: 2021.02.09 Opublikowane przez: ARP

Decyzja o wsparciu nr 66/ARP/OML/2020 - Sanok Rubber Company S.A.

więcej...

Data dodania: 2021.02.02 Opublikowane przez: ARP

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o. w likwidacji - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ogłasza publiczny przetarg ustny (licytację) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kępnie więcej...

Data dodania: 2021.01.27 Opublikowane przez: ARP

Informacja o zgłoszeniu - ITA TOOLS

więcej...

Data dodania: 2021.01.05 Opublikowane przez: ARP

Zbycie pakietu akcji Skarbu Państwa w spółce pod firmą Małopolski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Tarnowie

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 735) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, który zbył akcje lub prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o zbyciu akcji lub praw z akcji należących do Skarbu Państwa. więcej...

Data dodania: 2020.11.20 Opublikowane przez: ARP

Decyzja o wsparciu nr 63/ARP/OML/2020 - DAAL Sp. z o.o.

więcej...

Data dodania: 2020.11.20 Opublikowane przez: ARP

Decyzja o wsparciu nr 62/ARP/OML/2020 - Kirchhoff Polska sp. z o.o.

więcej...

Data dodania: 2020.11.20 Opublikowane przez: ARP

Decyzja o wsparciu nr 61/ARP/OML/2020 - JFG COMPOSITES sp. z o.o.

więcej...