A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInwestor Zastępczy dla zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu dla pojazdów ciężarowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN w formule zaprojektuj i wybuduj dla ARP S.A.

Dodano: 2018.08.17, przez: ARP
Aktualizacja: 2018.09.03

Wybór Wykonawcy do pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu dla pojazdów ciężarowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem przy ul. Zakładowej i ul. Chemicznej w Tarnobrzegu na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN w formule zaprojektuj i wybuduj”, dla  Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – postepowanie nr ZN/KO/62/2018/OTR:

SIWZ z dnia 17 sierpnia 2018 r. - pdf

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej:

Załącznik Nr 2 - Formularz Oferty

Załącznik Nr 3 - Wykaz usług

Załączniki do wzoru umowy w wersji pdf:

Załącznik Nr 3 – Program Funkcjonalno – Użytkowy

Załącznik nr 1 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego - rzut

Informacja o zmianie treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert